Een goede vriend van ons heeft een labradoriet gedragen. Dit vanwege spanningen die uitwerking hebben op zijn hartklachten.

Zoals alle edelstenen en kristallen werkt labradoriet zowel lichamelijk als geestelijk. Edelstenen werken in op de oorzaak. Labradoriet is een veldspaat dat ontstaat in pegmatieten en basische magmatieten. Als we kijken naar ontstaan en samenstelling van labradoriet wordt duidelijk dat deze inwerkt op oorspronkelijke individuele krachten. Het brengt de dieper gelegen lagen van het IK naar boven.

Na enige tijd dragen viel de labradoriet van het ene op het andere moment letterlijk uit elkaar. Samen hebben we een goed gesprek gehad, daarbij kwam naar voren dat bij hem sprake is van een innerlijk conflict. Door het breken van de labradoriet werd hem duidelijk dat hij aan de ene kant verandering wilde en volledige inzet van zijn potentieel, maar aan de andere kant last had van aardse zaken die hem hierin tegenhielden. Innerlijk werd hij a.h.w. uit elkaar getrokken.

Door het breken van de labradoriet te zien als vingerwijzing naar de in hem aanwezige tegengestelde krachten, kreeg hij meer inzicht in de oorzaak en heeft hij stappen gezet om verandering te brengen in zijn leven.

Zijn fysieke hartklachten zijn natuurlijk niet opgelost, maar hij heeft nu meer zicht op zijn eigen levensweg en volgt meer dan voorheen zijn hart.