Edelstenen als “maatje” in moeilijke tijden

De laatste weken krijg ik te horen dat mensen last hebben van slaapproblemen, akelige dromen en negatieve gevoelens. Dat heeft vaak te maken met onzekerheden over de gezondheid, inkomen en toekomst in deze moeilijke tijden. Zeker sensitieve mensen ervaren niet alleen hun eigen angsten meer aan het oppervlak, maar tevens nemen ze gevoelens en gedachten-frequenties waar van anderen.

Mijn ervaring is dat het dragen van een edelsteen uitkomst kan brengen. Voor mijzelf brengt robijn uitkomst. Robijn werkt in op het mentaal vermogen, geeft stabiliteit en weert angsten. Robijn is dus op dit moment mijn ‘maatje’.

Aardse creatie versus creatie vanuit de Eenheid.

Afgelopen week was ik met iemand in gesprek over het opzetten van een project. Wat mij opviel was dat de denkwijze van de ander afweek van mijn eigen denkwijze. Mijn eigen denkwijze is geënt op mijn inzicht in de werking van oorzaak en gevolg. Als ik iets wil creëren ga ik niet op zoek naar mogelijkheden buiten mijzelf, maar concentreer ik mij op een zo zuiver mogelijke intentie.

En dat klinkt makkelijker dan dat het is. Want wij mensen hebben allemaal te maken met ons ego. Ons ego is ons overlevingsmechanisme. Ons ego zorgt al zolang de mensheid bestaat voor veiligheid en denkt in dualiteit ( ik versus de ander). De vraag is dan ook: wil ik iets te creëren vanuit mijn eigen wensen en verlangens, komt mijn wens om te creëren vanuit mijn hart – in eenheid met de kosmische krachten en wetten – of is er sprake van vermenging van beiden?

Creëren vanuit eigen wensen en verlangens draagt tegenstrijdigheid in zich mee. Deze tegenstrijdigheid zal zijn afdruk maken binnen het creatieproces. Het zal het creatieproces belemmeren en zorgen voor wrijving. En omdat de wetmatigheid van het leven altijd ingesteld is op in eenheid brengen van zaken die niet in eenheid zijn, zal deze wetmatigheid de mens aanzetten tot het uitwerken en doorleven hiervan. Zo gezien creëert de mens zijn eigen leerprocessen.

Daar waar de creatie uitgaat van een zuivere intentie vanuit de eenheid, zal sprake zijn van aantrekken van de passende mensen en passende ondersteuning. Daar waar zicht is op eenheid zullen eventuele onzuiverheden (zonder oordeel) gezien/bijgesteld worden en meegenomen worden in het proces van groei en inzicht.

Werking Labradoriet

Een goede vriend van ons heeft een labradoriet gedragen. Dit vanwege spanningen die uitwerking hebben op zijn hartklachten.

Zoals alle edelstenen en kristallen werkt labradoriet zowel lichamelijk als geestelijk. Edelstenen werken in op de oorzaak. Labradoriet is een veldspaat dat ontstaat in pegmatieten en basische magmatieten. Als we kijken naar ontstaan en samenstelling van labradoriet wordt duidelijk dat deze inwerkt op oorspronkelijke individuele krachten. Het brengt de dieper gelegen lagen van het IK naar boven.

Na enige tijd dragen viel de labradoriet van het ene op het andere moment letterlijk uit elkaar. Samen hebben we een goed gesprek gehad, daarbij kwam naar voren dat bij hem sprake is van een innerlijk conflict. Door het breken van de labradoriet werd hem duidelijk dat hij aan de ene kant verandering wilde en volledige inzet van zijn potentieel, maar aan de andere kant last had van aardse zaken die hem hierin tegenhielden. Innerlijk werd hij a.h.w. uit elkaar getrokken.

Door het breken van de labradoriet te zien als vingerwijzing naar de in hem aanwezige tegengestelde krachten, kreeg hij meer inzicht in de oorzaak en heeft hij stappen gezet om verandering te brengen in zijn leven.

Zijn fysieke hartklachten zijn natuurlijk niet opgelost, maar hij heeft nu meer zicht op zijn eigen levensweg en volgt meer dan voorheen zijn hart.

Droombeelden

Vaak spreek ik met mensen over hun nachtelijke dromen. Hetgeen mij opvalt is dat mensen de droombeelden vaak zien vanuit de dualiteit. Ons dieper bewustzijn neemt wel beelden uit de dualiteit, maar verhaalt altijd over onszelf. Tijdens de coaching gesprekken leg ik uit dat andere personen die je in je dromen ziet een deel van jezelf verbeelden. Bijvoorbeeld je intuïtieve kant, je mentale kant of je Hoger bewustzijn.

Als zodanig krijgen mensen inzicht in zichzelf en leggen ze niet de inzichten buiten zichzelf.

Meditatie als ‘dromenvanger’

Mij is opgevallen dat ik in de periode tussen slapen en waken meer open sta voor diepere inzichten. De tijd na het wakker worden neem ik voor mijzelf om te mediteren, soms nog lekker onder de warme deken of in mijn relaxstoel en dan oortjes in met ondersteunende muziek ( bv OM Chanting @417 Hz). Het voordeel is dat ik niet alleen mij bewust instel op wie ik ben en de intentie welke ik meeneem in de dag, maar af en toe komt er ook iets bovendrijven dat op een dieper niveau zit. Bijvoorbeeld een droom die zonder deze meditatie-momenten mogelijk niet in mijn waak-bewustzijn gezien en begrepen zou worden.